Giá cũ: 20.100.000 VND
Mã hiệu: MÁY TÍNH TIỀN CASIO TE-8000F