Giá cũ: 7.900.000 VND
Mã hiệu: VR-10
Giá cũ: 20.100.000 VND
Mã hiệu: MÁY TÍNH TIỀN CASIO TE-8000F