Giá cũ: 25.000.000 VND
Mã hiệu: Wifi; Bluetooth; Giao tiếp 3G