Giá cũ: 4.200.000 VND
Mã hiệu: Máy In Mã Vạch Honeywell PC42T